Đổi mới sáng tạo Tin tức Giải pháp

Cột mốc quan trọng: Người sử dụng liên kết thần kinh đầu tiên điều khiển Mario Kart bằng trí óc

Trong một cuộc trình diễn mang tính đột phá, bệnh nhân đầu tiên được trang bị giao diện não-máy tính Neuralink đã thể hiện khả năng chơi Mario Kart của Nintendo chỉ bằng suy nghĩ của mình, [Đọc thêm…]