Tương lai lập trình – kỹ năng viết mã hay cách vận hành mã?

Vai trò của lập trình viên đã thay đổi đáng kể trong hai thập kỷ qua. Mặc dù trước đây, các nhà phát triển phần lớn kỹ năng công việc được mong đợi là viết code, sau đó triển khai các bước để chạy. Nhưng ngày nay, mã chỉ là một phần nhỏ trong những kỹ năng mà các nhà phát triển cần có. Điều này sẽ giúp nâng cấp khả năng viết code của bạn lên một tầm cao mới và sẽ cần đến nhiều kỹ năng liên quan đến các khía cạnh hoạt động của mã hơn, không … Đọc tiếp Tương lai lập trình – kỹ năng viết mã hay cách vận hành mã?