Tổng quan về kiến ​​trúc của ChatGPT

ChatGPT – Sự kết hợp thông minh giữa kiến ​​trúc InstructGPT với các mô hình Học tăng cường (Reinforcement Learning) Chỉ trong 5 ngày sau khi phát hành vào tháng 12/2022, ChatGPT đã thu hút được hơn một triệu người dùng. Dù được tinh chỉnh và phát triển dựa trên GPT-3.5 / InstructGPT, nhưng nó hoạt động với sự giám sát nghiêm ngặt hơn (bằng cách buộc nó tuân thủ nhiều quy tắc). Đây là một mô hình tiêu biểu cho sự liên kết giữa AI với các giá trị của con người. Trước … Đọc tiếp Tổng quan về kiến ​​trúc của ChatGPT