Sử dụng ChatGPT tạo mã độc vượt qua giải pháp giám sát an ninh hệ thống

Các chuyên gia bảo mật đã phát triển một phương pháp để đánh lừa ChatGPT và tạo ra phần mềm độc hại. Vì vậy, tất cả những gì bạn cần để chatbot thực hiện những gì bạn muốn là đặt những câu hỏi thông minh và ra lệnh cho nó thực hiện. Họ đã sử dụng ChatGPT tạo mã độc vượt qua giải pháp giám sát an ninh hệ thống, còn gọi là EDR và ​​nhận tiền thưởng từ phát hiện lỗi. Dùng ChatGPT tạo mã độc vượt qua EDR (Endpoint Detection and Response) Người dùng phải cung cấp gợi … Đọc tiếp Sử dụng ChatGPT tạo mã độc vượt qua giải pháp giám sát an ninh hệ thống