Những lý do bạn nên học hơn 1 ngôn ngữ lập trình

Khi bước chân vào thế giới của CNTT, Khoa học Dữ liệu, Máy học; kỹ năng quan trọng nhất mà bạn cần là sự đa năng. Cho đến thời điểm hiện tại, tạm chấp nhận việc bạn có thể tiếp cận với một ngôn ngữ lập trình theo ý mình. Dù vậy, bất kể bạn có thể làm công việc gì, thì sẽ luôn có lúc bạn biết một thêm ngôn ngữ khác, điều này sẽ thực sự có lợi cho công việc hoặc sự nghiệp của bạn. Theo một cuộc khảo sát của Deloitte thì một phần ba kỹ năng hiện tại … Đọc tiếp Những lý do bạn nên học hơn 1 ngôn ngữ lập trình