Low Code – Nền tảng phát triển mã thấp sẽ mang lại những gì 10 năm tới?

“Khi tôi bắt đầu lập trình, Low Code – Nền tảng phát triển mã thấp như những gì mà trí tuệ nhân tạo đang nắm giữ ngày nay nghe thực sự rất thú vị và có phần bị thổi phồng hoặc cường điệu hóa. Vào năm 2014, nó đã có thể tạo ra các nội dung tin tức thu hút. Một số công ty đang chuyển sang nền tảng ứng dụng mới, ‘Low-Code – Nền tảng phát triển mã thấp’ để tăng tốc phân phối ứng dụng bằng cách giảm đáng kể lượng mã cần thực hiện thủ công” Forrester … Đọc tiếp Low Code – Nền tảng phát triển mã thấp sẽ mang lại những gì 10 năm tới?