Lập trình viên sẽ làm gì trong kỷ nguyên AI – Phần mềm 2.0?

Nếu biết điều mà chúng ta không thể thay đổi, thì hãy học cách thích nghi với nó! Lo lắng không giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Lập trình viên sẽ làm gì khi AI có thể tự viết code? Thời đại của Trí tuệ nhân tạo đã đến với chúng ta và có không ít nhà phát triển phần mềm lo sợ rằng họ sẽ không thể thích nghi để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Hãy cùng tìm hiểu cách AI có thể định hình ngành công nghiệp phát triển phần mềm, những kỹ năng … Đọc tiếp Lập trình viên sẽ làm gì trong kỷ nguyên AI – Phần mềm 2.0?