Khám phá 20 khóa học bảo mật miễn phí từ EC-Council (Cyber Security)

An ninh mạng ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết vì nó giúp chúng ta bảo vệ tất cả các loại dữ liệu khỏi bị đánh cắp và hư hỏng. Đó là những dữ liệu nhạy cảm, thông tin cá nhân, thông tin sức khỏe,  tài sản trí tuệ, dữ liệu và hệ thống thông tin của chính phủ và các ban ngành. Việc tìm hiểu các kỹ năng an ninh mạng sẽ giúp bạn nổi bật so với các đồng nghiệp của mình – từ các kiến ​​thức cơ bản về ethical hacking và nguyên tắc cơ … Continue reading Khám phá 20 khóa học bảo mật miễn phí từ EC-Council (Cyber Security)